คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565-2566 : [สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://cmu.to/TQA2565-2566] New
26 พ.ค 2565 16:01:02 น.
หนังสือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566 New
Download เอกสาร : DocFile-211215154537.pdf
15 ธ.ค 2564 15:46:25 น.
(ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566
Download เอกสาร : DraftEdPEx2563-2566-V_18112563.pdf
28 เม.ย 2564 10:00:00 น.
หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563-2564
Download เอกสาร : DocFile-200903092932.rar
03 ก.ย 2563 09:29:32 น.
Baldrige Award Recipients Listing : https://goo.gl/yWTk5v
26 ก.พ 2562 13:13:25 น.
หนังสือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561
Download เอกสาร : DocFile-180423143804.pdf
23 เม.ย 2561 14:38:04 น.
มีหัวข้อทั้งหมด 6 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 1 หน้า